LEAN BYGGING

En enkel innføring i Lean for byggeprosjekter

Om Lean bygging


En enkel innføring i Lean for byggeprosjekter


Denne boken gir en enkel innføring i Lean-prinsipper og praksis for byggebransjen, og er designet for å gi deg en overiskt over de verktøyene vi bruker for forbedre prosesser, redusere sløsing og øke effektiviteten i byggeprosjekter.


Den gir en enkel oversikt over hva Lean betyr i byggeprosjekter, og noe mer utfyllende om Lean som ledelsesfilosofi med verdiene respekt for mennesker og kontinuerlig forbedring.

Forfatteren

Stig Gunnar Kristiansen


Stig Gunnar har jobbet med Lean siden

begynnelsen av 2000-tallet, først som

administrasjonssjef i Kirkens Bymisjon og

senere som bedriftskonsulent og

kvalitetsrådgiver i byggebransjen.


Han er utdannet jurist og økonom, HMS-rådgiver, miljøfyrtårn-konsulent og Lean praktiker.


Stig Gunnar holder foredrag om og gir

opplæring i Lean og Lean bygging. Klikk på kontakt nedenfor dersom du ønsker kurs eller foredrag.